BRF Önneredsbodarna

Nytt på Önnered

Gästlägenhet

Då vi ännu inte har möjlighet att hantera bokningskalendern vill vi att bokningarna görs direkt till oss.
Via mail info@onneredsbodarna.se

Vi återkommer här då vi drar igång den.

 

Styrelsen

Uthyrningslägenheten

De boende har möjlighet att av föreningen hyra uthyrningslägenheten i hus 4 vån 1, port 100. Lägenheten har utrustats fullt och har plats för 4 personer, 2 sängar samt 2 sängplatser i bäddsoffa.
För att hyra lägenheten gäller följande:

• Lägenheten uthyres Max 7 nätter i rad.
• 500 kr debiteras för natt 1, sedan 300 kr per natt för resterande nätter.
• Debitering av uthyrning sker kvartalsvis till den hyrande medlemmen.

• Bokning sker via hemsidan. Till bokningen
• Städning och iordningsställande i samklang med uthyrning sköts av den bokande föreningsmedlemmen.
• Vid ev skador ersättes dessa av föreningsmedlemmen i samråd med styrelsen.

 

Info styrelsen no1

Önnered 2020-08-30

Hej medlemmar i Brf Önneredsbodarna,
Vid föreningsstämman den 29 juni valdes en ny styrelse i brf Önneredsbodarna. Den nya styrelsen består av följande personer:

Ordinarie ledamöter:
Magnus Munk, ordförande
Göran Hastler vice ordförande
Jakob Samuelsson Kassör.
Elisabeth Berg sekreterare
Martin Larsson teknikansvarig
Suppleanter:
Arne Lernhag, adm övrigt
Sandra Hansson Kommunikation, adm, övrigt

Styrelsen hade ett startmöte den 2 juli och ett andra styrelsemöte den 17 augusti då en rad aktuella frågor diskuterades.

Detta utskick är tänkt att ge er medlemmar en uppdatering kring vad styrelsen arbetar med. Dokumentet kommer att mailas ut till medlemmarna men även sättas upp på anslagstavlan i respektive uppgång.
Primärt arbetar styrelsen just nu med att gå igenom de felanmälningar som medlemmarna gjort till SBC, tillsammans med H2 Entreprenad AB, för att ta fram en plan för åtgärdande. Tidpunkt för åtgärder är preliminärt planerat att genomföras vecka 42. Vi arbetar också med att vidareutveckla hemsidan: www.onneredsbodarna.se där information kommer att finns kring vår brf samt övrig viktig info.
Ni kan nu kontakta med styrelsen på styrelsen@onneredsbodarna.se , men också genom att lämna frågor/funderingar via den brevlåda som finns i hus 4. Brevlådan är märkt Brf Önneredsbodarna
Appen ”SBC Vår Brf”

Ladda gärna ner appen för att få tillgång till information och vid behov felanmäla eventuella fel och brister i era lägenheter eller i våra gemensamma utrymmen såsom trappuppgång, garage osv.
Felen registreras/ loggas hos SBC som därefter ombesörjer att de åtgärdas. Appen som heter ”SBC Vår Brf” och ser ut så här:

Man kan även ringa SBC Felanmälan på 0771-722 722.

Parkeringsplatser
Man behöver meddela styrelsen om man ämnar byta plats alt säga upp den så att registren över detta uppdateras.

Brf Önneredsbodarnas styrelse genom Sandra Hansson

Elbilar

Nu finns det tre stycken billaddare utanför parkeringen. Du som bor hos oss har rättigheter att ladda din bil så ofta du vill. Allteftersom det tillkommer elbilar kommer vi att utöka antalet laddstationeer.

Gör bokning och administration kontakta

Berit Hållgersson 123 456 789

Kontakt

Här hittar du adresser till BRF Önnered. Listan kommer att uppdateras.

Logga in