BRF Önneredsbodarna

Ordningsregler

För allas gemensamma trivsel har den nyligen valda styrelsen satt samman följande information och ordningsregler:
Vi har alla ett ansvar för vår gemensamma trivsel och att föreningen sköts på bästa sätt, både ekonomiskt och praktiskt.
Du som äger bostadsrätten har huvudansvaret för att alla som bor i lägenheten följer föreningens ordningsregler och stadgar. Ordningsreglerna gäller också för alla som besöker lägenheten.


Allmän trivsel
Att ta hänsyn till sina grannar skapar en trevlig tillvaro. Detta gäller både inomhus och ute i vår gemensamma gårdsmiljö. Vi är ju alla måna om en god trivsel och god grannsämja.
Störande ljud såsom hög volym från musikanläggning, TV och höga röster, ska undvikas kvällstid och tidig morgon. Borrning med slagborrmaskin i lägenhet är också störande vara får endast ske dagtid.
Inför sociala tillställningar som sker kvällstid, uppmuntras det att man informera sina grannar i förväg.
Medlem får naturligtvis inte använda lägenheten eller annat utrymme i bostadsrättsföreningen till annat ändamål än vad som är avsett.
Överträdelser av föreningens regler kan leda till att bostadsrätten betecknas förverkad och kan leda till att medlem tvingas flytta från lägenheten.


Åtgärder i lägenheten
Du som medlem ansvarar för de delar av lägenheten som framgår av föreningens stadgar. (bifogas) I övrigt är det föreningen som ansvarar för fastigheten (byggnad och garage) och utvändig miljö.
Du får inte utan tillstånd av styrelsen göra stora förändringar i lägenheten som att exempelvis riva eller flytta väggar eller göra andra mer ingripande förändringar.

Trapphus
Av både trivsel- och brandtekniska skäl får inte cyklar, barnvagnar eller andra föremål placeras i trapphus

Gårdsmiljö
Det är viktigt att alla boende verkar för god ordning på innergårdar och runt husen i övrigt. Privata saker måste placeras inom respektive uteplats.

Miljörum / Soprum
För att vår leverantör av avfallshantering ska hämta avfallet enligt angivet schema måste de boende göra följande med sitt avfall:
• Sortera i rätt kärl.
• Vika kartonger.
• Placera avfallet i kärlen. Placeras något utanför kärlen tas detta inte hand om av avfallsleverantören.
• Grovsopor ska lämnas på återvinningscentraler av lägenhetsinnehavaren och får inte lämnas i miljörummet.


Garage
Av brandtekniska skäl får inget avfall eller dylikt ställas någonstans i garaget. Detta ska behandlas som avfall, se punkten ovan.
Dörrar in mot trapphus och förråd som ej har automatstängning ska hållas stängda.
Tänkt användning av parkeringarna är för bil eller MC. Eventuell annan användning ska sanktioneras av styrelsen.
Parkeringsplatserna får ej hyras ut i andra hand.


Uteplatser och balkonger
Vill man utöka sin balkong med ett balkongskydd så ska balkongskyddet matcha färgen på balkongräcket för att skapa bästa utomhusmiljö och exteriört intryck. Hur balkongskyddet monteras är upp till lägenhetsinnehavaren.
Markiser får ej installeras då fastigheten inte är konstruerad för detta. Allmänna grönytor sköts av entreprenad.


Grillning
Kolgrillar är inte tillåtet på uteplatser samt balkonger av brandtekniska skäl. Gasolgrill med maximalt P5-tub samt el-grillar är tillåtet.


Uthyrningslägenheten
De boende har möjlighet att av föreningen hyra uthyrningslägenheten i hus 4 vån 1, port 100. Lägenheten har utrustats fullt och har plats för 4 personer, 2 sängar samt 2 sängplatser i bäddsoffa.
För att hyra lägenheten gäller följande:

• Lägenheten uthyres Max 7 nätter i rad.
• 500 kr debiteras för natt 1, sedan 300 kr per natt för resterande nätter.
• Debitering av uthyrning sker kvartalsvis till den hyrande medlemmen.

• Bokning sker via hemsidan. Till bokningen
• Städning och iordningsställande i samklang med uthyrning sköts av den bokande föreningsmedlemmen.
• Vid ev skador ersättes dessa av föreningsmedlemmen i samråd med styrelsen.


Posthantering
För de medlemmar som inte önskar reklam i sina brevlådor måste man sätta upp en ”Ej reklam, tack” på sin brevlåda.
Oönskad reklam ombesörjs av den boende själv och får inte lämnas i trapphuset.


Kontaktuppgifter
Vid förtydligande eller tillägg till denna information, vänligen kontakta styrelsen via styrelsen@onneredsbodarna.se alt se hemsidan för kontaktpersoner i respektive huskropp.

Det finns även postlåda i hus 4 där man kan lämna meddelanden.

Med Vänlig Hälsning

Styrelsen Brf Önneredsbodarna

Logga in