BRF Önneredsbodarna

Styrelsen

Magnus Munk

Göran Hastler

Vise ordförande
hastler1@telia.com

 

Elisabeth Berg

Marin Larsson

Jacob Samuelsson

Kassör

Suppleanter

Logga in